Speaker Knockerz has had a huge influence even with how brief his career was with his untimely passing while he was still on the come up releasing songs through his YouTube channel and selling beats on his website. Speaker Knockers would drop songs that would get a lot of viewsContinue Reading

Lịch phát hành video thứ 7 hàng tuần vào lúc 19h PM Việt Nam. ================================================= Nhằm giúp đỡ cộng đồng có một sức khỏe thật tốt bằng phương pháp tự mình làm bác sĩ cho mình. Mong rằng tất cả mọi người biết đến phương pháp mà tự mình bảoContinue Reading

Hướng dẫn chi tiết mở khóa tài khoản FACEBOOK vô hiệu hóa | How to unlock disabled facebook account ☞ QUẢNG CÁO —————————————————— Hướng dẫn chi tiết mở khóa tài khoản fb bị vô hiệu hóa: – Trường hợp 4: Vô hiệu hóa, cần xác minh danh tính do BịContinue Reading